Ønsker du fast levering eller abonnement av mat fra våre leverandører? 

Med fast levering sørger vi for at du får levert mat, 2-7 ganger i uken, fra forskjellige leverandører etter dine preferanser. 

Send en e-post til post@maat.no, så ringer vi deg og avtaler nærmere. Skriver du litt om hvilke dager, antall og pris per måltid, er vi langt på vei.

Hilsen,

Andreas og Espen